Løgelandsvej 1 Valby
3200 Helsinge (Kort)

VelkommenVelkommen til Valby Kirkes hjemmeside.

Aflysning:
Alle påskens messer er aflyst p.g.a. corona-truslen.

Velkommen til vores nye præst!
Den 1. april 2020 starter
Fritze Steiner-Johnsen
som sognepræst i Helsinge-Valby Pastorat. Vi glæder os!
Fritze er 55 år og kommer fra et embede i Værløse og Hareskov sogne.
Der vil blive lejlighed til at hilse på hende ved indsættelsen.
Datoen bliver meldt ud hurtigst muligt.
Fritze afløser Helena Hauge som kirkebogsførende sognepræst.


Se kirkebladet for december her.


Kirken fotograferet fra motorsvævefly

Se salmeseddelen til førstkommende gudstjeneste på din mobiltelefon:
www.valby-kirke.dk/s.php Denne side er optimeret til at gøre den dyre og langsomme GSM-forbindelse hurtig og billig.