Løgelandsvej 1 Valby
3200 Helsinge (Kort)

VelkommenVelkommen til Valby Kirkes hjemmeside.

Covid 19:
Fra og med Kristi Himmelfartsdag kan vi holde gudstjenester med salmesang og altergang med visse restriktioner:
mindst 2m mellem de højst 15 deltagere og kontinuerlig altergang med
Jesu blod i plasticbægre og
Jesu legeme overrakt af behandsket præst.

Velkommen til vores nye præst!
Pinsedag indsættes Fritze Steiner-Johnsen som sognepræst i Helsinge-Valby Pastorat.
Fritze er 55 år og kommer fra et embede i Værløse og Hareskov sogne.
Fritze afløser Helena Hauge som kirkebogsførende sognepræst.


Se kirkebladet for december her.


Kirken fotograferet fra motorsvævefly

Se salmeseddelen til førstkommende gudstjeneste på din mobiltelefon:
www.valby-kirke.dk/s.php Denne side er optimeret til at gøre den dyre og langsomme GSM-forbindelse hurtig og billig.