Sommerkoncerter

Valby: Søndag 29/8 kl. 16.00

Holmens Kirkes Kantori under ledelse af Jakob Lorentzen.

For børn i Helsinge kirke

Familiegudstjenester

Vi glæder til igen at kunne holde gudstjenester for hele familien i Helsinge Kirke.

Gudstjenesterne starter kl 17.30 og varer ca. en halv time. Bagefter går vi sammen ned i sognegården og hygger og spiser aftensmad.

Torsdag 19/8 kl. 17.30

Onsdag 15/9 kl. 17.30

Tirsdag 12/10 kl. 17.30

Minikonfirmander

Helsinge Kirke vil gerne invitere børn, der går i 3. klasse i til at komme og være minikonfirmander! Igennem leg, bevægelse, kreativitet og fortællinger fra Bibelen, skal

vigå på opdagelse i kirken og og kristendommen.

Minikonfirmandforløbet vil torsdage efter skoletid. Vi starter 23. september og afslutter med krybbespil 24. november.

Se mere på Helsinge Kirkes hjemmeside

Hyggeaftener i sognegården

Hvad laver menighedsrådet?

Sammen med de andre medlemmer af menighedsrådet arbejder du for at skabe de bedste rammer for en levende og relevant folkekirke i dit sogn. Du kan dermed være med til at bestemme, hvad der sættes i værk i dit sogn. Det er også i menighedsrådet, vi beslut- ter, hvilken profil kirken skal have, og hvilke aktiviteter vi særligt vil satse på. Menigheds- rådet har stor indflydelse på kirkens liv og vækst og beskæftiger sig med alle aspekter af kirkens aktiviteter. Vi beskæftiger os med alt fra lige fra arbejdsgiveransvar og budget- styring til bygningsansvar og kirkens sociale arbejde og selvfølgelig de mange forskellige gudstjenester. I tilfælde af at en ny præst skal ansættes, har et menighedsråd til opgave at udpege den præst, man ønsker at ansætte.

Meld dig til menighedsrådet!

Den 14. september 2021 kl. 19.00 er der ekstra menighedsrådsvalg i både Helsinge Sogn og Valby Sogn. Det skyldes, at rådene ikke blev fuldtallige ved valget i 2020. I Helsinge er der brug for 2 personer mere og gerne nogle suppleanter. I Valby er der brug for 3 per- soner mere og gerne nogle suppleanter. Læs mere om valget på vores hjemmesider eller kontakt Allan Thomsen på 22453364 (formand i Helsinge) eller Anne Skovgaard Jensen på 41574870 (formand i Valby). Du kan sagtens stille op, selv om du ikke deltog i orienter- ingsmødet den 17. august.

I Helsinge Kirke arrangerer vi hyggeaftner, hvor du kan komme og spise, synge og hygge med andre. Der vil også være et kort indlæg eller fortælling og selvfølgelig en god kop kaffe.

Maden koster 50 kr. og du kan købe et glas vin, en øl eller sodavand. Vi glæder os meget til nogle hyggelige aftner sammen. Alle er velkomne! Kom som du er og lær nye mennesker at kende!

Tilmelding hos Fritze Steiner-Johnsen, fsj@km.dk eller 40402382 senest 4 dage før hyggeaftenen. Dato for hyggeaftner:

Torsdag 26.8 kl. 18.30

Torsdag 23.9 kl. 18.30

Drop in dåb

Lørdag d. 9. oktober åbner vi dørene til kirken, vi hælder vand i døbefonten og gør os klar til, hvis du eller dit barn ønsker at blive døbt.

Babyer, tumlinge, minikonfirmander, konfirmander, teenagere, unge som gamle, voksne som ældre

- alle er velkomne!

Det kræver blot, hvis du er over 18, gyldig billede-ID eller hvis du er under 18, dine forældres samtykke. Vel mødt!

Er du/I i tvivl om dåben så er det altid muligt at kontakte en af kirkens præster til en uforpligtende snak.

Seniormøder

Kom og få en hyggelig eftermiddag i sognegården med en kop kaffe lidt at spise, en sang og lidt at tænke over. Det koster 20 kr.

Torsdag 9. september kl. 14.30 - Vinsmagning

Torsdag 14. oktober kl. 14.30

En halv time med Højskolesang- bogen

Hver onsdag kl. 10.00 synger vi sammen fra Højskolsang- bogen. Vi mødes i sognegården og synger sammen ca. 30 minutter. Kom og syng med!

Menighedsrådsmøder

Helsinge sogn kl. 19.00: onsdag 22/9, onsdag 13/10

Valby sogn kl. 19.00: tirsdag 28/9

Menighedsrådenes formænd

Helsinge sogn: Allan Thomsen Telefon 22 45 33 64

Valby sogn: Anne Skovgaard Jensen 41 57 48 70

Gudstjenester august- oktober

10.30FSJ

12.00THH

11.septemberHelsinge konfirmationer

9.00FSJ

10.30THH

12.00FSJ

”Kirkebilen” kan køre dig til gudstjeneste uden beregning. Kontakt venligst kontoret på tlf. 48794711

Se også: www.helsinge-kirke.dk eller www.valby-kirke.dk

Kontakt

Kirkekontoret

Kordegn Leif Hauge Christensen lch@km.dk

Kirkegade 3, 3200 Helsinge Telefon 48 79 47 11

Åbningstider telefonisk: Tirsdag til fredag 09.00 - 12.30 Torsdag tillige 15.30 -18.00 mandag og weekend lukket

Kirkegårdsleder:

Peter Folmer Telefon 48 79 77 19 e-mail: pefo@km.dk

Sognepræst kbf Fritze Steiner-Johnsen Parkvænget 4, 3200 Helsinge Telefon 40 40 23 82 e-mail: fsj@km.dk

Sognepræst Finn Edvardsen Skolegade 2, 3200 Helsinge Telefon 48 79 41 21 e-mail: bfe@km.dk

Sognepræst

Tora Herborg Henriksen Pinusparken 9, 3200 Helsinge Telefon 24 20 45 55

e-mail: thh@km.dk

Kirketjener

Jette Bomholdt

Telefon 21 79 19 33