Helsinge, d. 17.08.2021

 

Beslutningsprotokol

af menighedsrådmøde 17.08.21 kl. 19.30 i ”Salekildens Kaffe & Kage”

 

Deltager: Anne Skovgaard Jensen,

Fritze Steiner-Johnsen,

Peter Koch Andersson, Lis Cronberg

Fraværende: Julia Helga Teglsbo, Finn Edvardsen, Tora Herborg Henriksen

Andre deltog i mødet: Anette Kampf, Nanna Fischer, Dorte Rievers, Ole Nielsen

 

Referent: Anne Skovgaard Jensen

 

Dagsorden:

1.     Godkendelse af dagsorden.

Godkendt

 

2.     Gennemgang og godkendelse af regnskab 1. kvartal 2021 (se bilag).

Godkendt

 

3.     Gennemgang og godkendelse af regnskab 2. kvartal 2021 (bilag eftersendes).

Godkendt

 

4.     Gennemgang og godkendelse af Budget 2022 endeligt, Valby Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 70729512, afleveret d. xx-xx-2021 xx:xx (bilag eftersendes).

Udsættes til vi har fået det tilbage.

 

5.     Corona restriktioner (se bilag).

-       ”Arealkrav” og ”Afstandskrav”. Er ophævet

-       Nadver. Går tilbage til messingbæger med oblat i, på lille bord ved prædikestol, med flere deltager af gangen ved knæfald. Hvis vi ved, at mange kommer fx ved 2 barnedåb, vil vi bruge engangsbæger ved egen plads, som under corona. Der skal være sprit ved nadver både for præst på alterbord og på lille bord til deltagere.

 

6.     Valby Bylaug spiseaften den 5. nov. i Valby forsamlingshus ved Valby menighedsråd.

-       Mad: Anne sørger for mad og finder 2-3 andre til at hjælpe.

-       Underholdning: Peter og Fritze sørger for fællessang og fortællinger om/fra Liva Weel.

-       Anne finder ud af på Valby Bylaug årsmøde hvordan og hvorledes.

 

7.     Meddelelser fra formand:

-       Udfyldningsvalg d. 14. sep. kl. 19.00 på Salekildens Kaffe & Kage.

Vi har 3 personer som ønsker at gå ind  MR og 2 suppleanter.

-       Offentligt budgetsamråd for menighedsrådene i Gribskov kommune – budget 2022 den 26. aug. 2021 kl. 19.00 i Kirkeladen i Blistrup.

Ellis, Julia og Anne deltager.

-       Valg til provstiudvalget den 31. aug. 2021 kl. 19.30 i Græsted.

Ingen kommer fra Valby Sogn

-       Helsingør Stift Ydre Mission, Tema: ”Mission er mennesker” den 5.sep.21 kl.10-15 i Rønnevang Kirke i Tåstrup (se bilag).

Hvis man er interesseret, så melder man sig til Anne senest d.29.aug.

-       Diakoni-stiftsdag i Helsingør Stift den 30.okt.21 kl.9.30-15.30 i Avedøre Kirke i Hvidovre (se bilag).

Hvis man er interesseret, så melder man sig til Anne senest d.24.okt

-       60 års jubilæums Landemode Helsingør Stift lørdag den 2.okt.21 kl.11-16 i Helsingør Domkirke og Marienlyst Strandhotel.

Anne sender indbydelsen ud. Lis vil gerne deltage. Andre kan melde sig til Anne senest d.12.sep

-       Kirkeværge Ejvind Hartmund fra Helsinge har mindet om møde med kirkegårdsledere og repræsentanter fra MR Valby og Helsinge samt kirkeværger om arbejdet på Valby Kirkegård.

Anne finder en tid i september

-       Formand Allan Thomsen ønsker et fællesmøde med MR fra både Helsinge og Valby, hvor vi starter med fællesspisning og så fællesmøde, og så kan vi slutte af med MRmøde hver for sig. Allan foreslår 22/9 eller 13.okt, hvor de har MRmøde.

Anne melder tilbage, at de datoer ikke passer, om det kan være den 28/9 eller 23/11.

 

8.     Meddelelser fra:

-       Personalekontakten:

Alt vel.

-       Kirkeværgen:
Ingen kommentar

-       Områdeorganistordningen:

Sommerkoncert søndag d. 29. august 2021 kl. 16.00 Holmens Kirkes Kantorat v. Jakob  Lorentzen. 25.200 kr. Entré: 50 kr.
Peter sørger for annonce i UgePosten og evt i ”Lysavis”.
Anne kontakter Julia og hører, om hun kan modtage entré.
Lis finder ud af om vi kan få et mobilpay nr. til Valby Kirke.

Julekoncert: Fredensborg Slotskirkes Pigekor.
Peter melder tilbage, hvilken dato det bliver.

-       Regnskabsføreren:

Ingen kommentar

9.     Meddelelser fra præsterne:

-       Musikgudstjeneste torsdag d. 30/9 kl. 19.00 med guitarist Morten Roskov.

-       Gode idéer modtages gerne til hverdagsaftner i Valby kirke, send det til Fritze.

 

10.  Kirkekaffe.

-       Den 29. aug. kl. 9.30 Julia

-       Den 26. sep. kl. 11.00 Dorte

 

11.  Næste MRmøde. d. 28. sep. 2021 kl. 18.30 på Salekildens Kaffe & Kage.

 

12.  Evt.

 

13.  Godkendelse af beslutningsprotokol fra d. 17. august 2021.

 

 

 

Underskrift:

 

Anne Skovgaard Jensen           ___________________________________________________

 

 

Fritze Steiner-Johnsen           ___________________________________________________

 

 

Peter Koch Andersson           ___________________________________________________

 

 

Lis Cronberg              ___________________________________________________