Helsinge, d. 21.09.2021

Der indkaldes til Menighedsrådmøde tirsdag den 28. sep. 2021 kl.19.00 i ”Salekildens Kaffe & KageSalekildevej 16, Valby.

 

Dagsorden:

1.     Godkendelse af dagsorden.

2.     Underskrift af ”Menighedsløftet” af nye medlemmer.

3.     Valg af formand (hemmelig afstemning).

4.     Valg af næstformand (hemmelig afstemning).

5.     Valg af kirke- og kirkegårdsudvalg.

6.     Valg af valgbestyrelse (3 personer fra MR, den ene skal være valgbestyrelsesforman).

7.     Valg af Underskriftberettigede.

8.     Valg af kirkeværge.

9.     Valg af kasserer.

10.  Valg af sekretær.

11.  Valg af kontaktperson.

12.  Valg af bygningskyndig

13.  Valg af underskriftsberettiget.

14.  Gennemgang og godkendelse af Revisionsprotokollat til årsregnskabet for 2020 (bilag eftersendes).

15.  Vores visioner for Valby Sogn.

16.  Hvor skal vi spare?

17.  Meddelelser fra formand:

-       Valby Bylaug spiseaften den 5. nov. i Valby forsamlingshus ved Valby menighedsråd. Underholdning: Peter og Fritze sørger for fællessang og fortællinger om/fra Liva Weel. Mad og borddækning: Anne og 2-3 hjælper.

-       Fællesmøde med Helsinge MR.

-       Kirkegården: Store lindetræer. Nye hække på budget 2023.

-       Finn 40 års jubilæum den 1. nov.

-       Julen 2021.

18.  Meddelelser fra:

-       Personalekontakten: Restferie hos ansatte.

-       Kirkeværgen:

-       Områdeorganistordningen:

Julekoncert: søndag d. 28. nov. 2021 kl. 16.00 Fredensborg Slotskirkes Pigekor.

-       Regnskabsføreren:

19.  Meddelelser fra præsterne:

-       Musikgudstjeneste torsdag d. 30/9 kl. 19.00 med guitarist Morten Roskov.

-       Musikgudstjeneste tir. d. 26/10 kl. 19 med Randi Holum på trompet og flygelhorn.

20.  Kirkekaffe.

-       Den 31. okt. kl. 9.30 v/Fritze

-       Den 28. nov. kl. 9.30 v/Tora

21.  Næste MRmøde d. 23. nov. 2021 kl. 18.30 på Salekildens Kaffe & Kage skal flyttes, så vi kan nå at godkende Endelig Budget 2022 inden den 15/11.

22.  Evt.

23.  Godkendelse af beslutningsprotokol fra d. 28. september 2021.

 

Venlig hilsen Anne Skovgaard Jensen, formand for menighedsrådet i Valby Sogn