Helsinge, d. 25.05.2021

 

Beslutningsprotokol

af menighedsrådmøde 25.05.21 kl. 19.00 i ”Salekildens Kaffe & Kage”

 

Deltager: Anne Skovgaard Jensen, Julia Helga Teglsbo,

Fritze Steiner-Johnsen, Finn Edvardsen, 

Peter Koch Andersson, Lis Cronberg, Ellis Trankjær

Fraværende: Tora Herborg Henriksen

Andre deltog i mødet: Anette Kampf, Nanna Fischer

 

Referent: Julia Helga Teglsbo

 

Dagsorden:

 

1.      Godkendelse af dagsorden.
Godkendt

 

2.      Gennemgang og godkendelse af Budget 2022, Valby Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 70729512, afleveret d. 28-04-2021 12:06 (se bilag).
Godkendt

 

3.      Gennemgang og godkendelse af regnskab 1. kvartal 2021 (bilag eftersendes).
Udsat til næste møde, da vi ikke har modtaget regnskabet

 

4.      Valg af bemyndigede til at foretage genautorisering senest d. 31.maj (se bilag).
Ellis foretager genautorisering
 

5.      Corana restriktioner (se bilag).

-          Ingen tidsbegrænsning, må synge med 2 m. afstand, uden sang 1 m. afstand.
Vi bruger hver 2. bænk. Dette giver 15 bænke. Man kan sidde på bænk sammen med 2 forskellige ”bobler” med 1 m. afstand.

-          Antal deltager i Valby Kirke. 26 deltager ved sang og 40 deltager uden sang.

-          Nadver. Foregår fra egen siddeplads.

6.      Meddelelser fra formand:

-          Provstiudvalget anbefaler fortsættelse af LM Personalekonsulentaftalen (se bilag).
Finn Edvardsen forklarer hvorfor og hvad det er. Vi kan blandt andet bruge dem ved ansættelseskontrakter. Den rapport, som kommer fra november 2019, sørger Ellis for kommer ind og ligge i DAP.
Menighedsrådet anbefaler at vi bliver ved med at kunne bruge denne ordning.

-          Kirke og kirkegårdssyn d. 6. apr. (se bilag).
Gennemgået.

-          Præstegårdssyn d. 6. og 7. apr. (se bilag).
Gennemgået

-          Generalforsamling Frederiksborg Distriktsforening i Pharmakon Hillerød d. 15/6 (se bilag).
Anne og Julia deltager.

-          Udfyldningsvalg d. 14. sep. og orienteringsmøde (se bilag).
Udfyldningsvalg tirsdag d. 14. sep kl. 19.00 og orienteringsmøde tirsdag d. 17. aug. kl. 19.00 – begge to i ”Salekildens Kaffe & Kage”
Vedtaget. Anne, Julia og Fritze er valgbestyrelse.

-          Webinar i webtilgængelighed fra Danmarks Kirkelige Mediecenter, Vores hjemmeside. Peter K og Anne har været på webinar i webtilgængelighed d.8/4 og har siden gennemarbejdet vores hjemmeside.

-          Aktiviteter i 2021.
Talt om studieture, julefrokoster og deslige.

-          Klaver spiller til gudstjenester på Dagmarsminde Plejehjem.
Anne undersøger med Personalekonsulterne og sørger for at der kommer papir på at Helle skal spille hos Dagmarsminde.


7.      Meddelelser fra:


-          Formanden:
Fyraftensmøde om arbejdstidsplanlægning

-          Personalekontakten:
Lis fortæller om vores personale

-          Kirkeværgen:
Intet at melde

-          Områdeorganistordningen:

- Sommerkoncert søndag d. 29. august 2021 kl. 16.00 Holmens Kirkes Kantorat v. Jakob  Lorentzen. 25.200 kr. Entré: 50 kr.

Julekoncert:
Fredensborg Slotskirkes Pigekor
.
                  

-          Regnskabsføreren: 
Intet at melde

-          .

8.      Meddelelser fra præsterne: 

 

-          Musikgudstjeneste torsdag d. 30/9 kl. 19.00 med guitarist Morten Roskov.
Vi servere et lille glas efter

 

9.      Kirkekaffe.
D. 30. maj kl. 9.30 Anne
D.
27. juni kl. 11.00 Lis
D. 25. juli kl. 11.00 Anne
D. 29. aug. kl. 9.30 Julia

10.  Næste MRmøde. d. 17. aug. 2021 kl. 19.30 på Salekildens Kaffe & Kage. 
.

11.  Evt. 
Valg til provstiudvalget den 31. aug. 2021 kl. 19.30 i Græsted
.

12.  Godkendelse af beslutningsprotokol fra d. 25. maj 2021.

 

Underskrift:

 

Anne Skovgaard Jensen        ___________________________________________________

 

 

Julia Helga Teglsbo               ___________________________________________________

 

 

Fritze Steiner-Johnsen           ___________________________________________________

 

 

Tora Herborg Henriksen       ___________________________________________________

 

 

Finn Edvardsen                     ___________________________________________________

 

 

Peter Koch Andersson          ___________________________________________________

 

 

Lis Cronberg                          ___________________________________________________

 

 

Ellis Trankjær                        ___________________________________________________