Løgelandsvej 1 Valby
3200 Helsinge (Kort)

Velkommen

Covid 19
Arealkrav og afstandskrav er ophævet

Kirkeavis Aug-Okt

Musikgudstjeneste
 tirsdag d.26/10 kl.19 ved Fritze
Allehelgen nærmer sig og denne aften vil temaet være ”at miste og mindes”.
 Randi Holum Jeppesen, klassisk uddannet trompetist, vil med sin bløde trompetklang lade temaet komme smukt til udtryk. Salmer, digte og tale vil også dreje sig om ”at miste og mindes”. Der vil være mulighed for at tænde lys for en, man har mistet. Efter gudstjenesten vil der være en lille forfriskning.

Provst Finn Edvardsen 40 års jubilæum i Den Danske Folkekirke
I anledningen af jubilæet, vil vi gerne invitere personale, menighedsråd og kirkegængere til kaffe, kage og portvin. Søndag den 31. okt. kl. 12.15 (efter gudstjenesten i Helsinge) i Helsinge Sognegård.
Mvh. Helsinge og Valby Menighedsråd

Kirkekaffe
Efter hver den sidste højmesse i måneden er der kaffe og lidt sødt i våbenhuset.
Aflyst d.31.okt. da der er jubilæum for Finn kl.12.15 i Helsinge Sognegård

Julekoncert
Første søndag i advent (d. 28. november) kl.16 er det
Fredensborg Slotskirkes Pigekor under ledelse af Cille Buch,
der varsler julens komme.


Kirken fotograferet fra motorsvævefly