Løgelandsvej 1 Valby
3200 Helsinge (Kort)

TårnetTårnet blev opført omkring 1600-tallet og har været igennem en del restaureringer, som blandt andet kan ses på de materialer, der er anvendt.

I 1760 blev det meste af tårnet skalmuret og kalket rødt, og samtidig blev kirkeladen nedrevet og materialet anvendt til tårnet.

I tårnet er der to klokker fra 1614, hvoraf den ene er blevet omstøbt i år 1700.

Den ældste klokke er støbt af Hans Wolf og bærer blandt andet indskriften:
Verbum domini manet in ternvm (Herrens ord bliver i evighed.)

Den anden klokke har Kong Frederik IV 's monogram.

Klokkestolen stammer fra 1646 og er blevet forstærket med træ fra den nedrevne del af Esrom Kloster.

Tiden har også sat sit præg på klokkeringningen.
Den yngste klokke er blevet bygget om til automatik, så en gammel tradition er blevet ændret i sognet.
Der kan dog fortsat ringes manuelt med den gamle klokke.