Løgelandsvej 1 Valby
3200 Helsinge (Kort)

Altertavlen

Altertavlen er malet af Constantin Hansen i1846 og forestiller Jesus hos Martha og Maria.

Constantin Hansen fik et forskud på altertavlen i1843, og det er sandsynligt, at den er blevet til, i hvert fald i skitseform, i de sidste måneder af Constantin Hansens årelange ophold i Rom.
Skitsen kan ses i våbenhuset.

Kunstneren er vel især kendt for sin udsmykning af forhallen og det imponerende trapperum på Københavns universitet.

Om alterbilledets forgænger vides kun, at det blev malet og forgyldt af Hans Nielsen, Ganlse i 1741, og at tavlen blev nedtaget i 1756 og forstærket med brædder og lister.
Dette synes at være gjort omhyggeligt, for tavlen holdt til Constantin Hansens stemningsfyldte maleri: "Eet er forndent" blev sat på plads over alteret
i 1846.

Den gamle altertavles videre skæbne kendes ikke.