Løgelandsvej 1 Valby
3200 Helsinge (Kort)

Kirken

Kirken er sognekirke for ca 540 personer.

Kirken er bygget i begyndelsen af 1100-tallet og opført i skånske sandsten.


Byggestilen og materialerne har visse engelske - normanniske træk fælles med nabokirken i Vejby.
Skånske kirker som Lund Domkirke og den tidligere Domkirke i Dalby har sikkert været forbilleder.

Kor og skib er bygget samtidig, men sandsynligt i to etaper.
I perioden 1275 - 1325 fik skibet en vestforlængning.

Udvendigt på kirken kan man se tre tilmurede romanske vinduer.

I 1821 blev kirken pudset udvendigt og hvidtet, dette blev dog fjernet i 1889, og kirken kom tilbage til sit oprindelige udseende.

Ved restaureringen i 1970 flyttede man det venstre tårnvindue til sydsiden.


Sydvåbenhuset er fra ca. 1400-tallet og bærer tydeligt præg af at have gennemgået store ombygninger.


Nordvåbenhuset er bygget i senromansk stil og er fra ca. 1200-tallet. Her finder vi sandportalen til den nu tilmurede kvindeindgang.
Nordvåbenhuset bliver nu brugt som kapel.

Kirkegårdsmuren er for en stor del bygget af materialer fra Esrum Kloster.

I 1873 afhændede staten kirken til nogle tiendeydere, og den 1.oktober 1915 overgik kirken til selveje.

Ved restaureringen i 1969 gravede man gulvet op i kirken, og der fandt man blandt andet 17 mønter.
Blandt de mere specielle kan nævnes en Christoffer den anden (Roskilde) 1320-32 og en Visby Sterling fra 1420-40.
Disse mønter opbevares i Nationalmuseet.