Løgelandsvej 1 Valby
3200 Helsinge (Kort)

Menighedsråd

Her kan du finde generelle informationer om Valby Kirkes menighedsråd.

Beslutningsprotokol:
- Menighedsrådet skal skrive beslutninger ind i rådets beslutningsprotokol
- En beslutningsprotokol er en oversigt over alle de beslutninger, som rådet har truffet (I modsætning til et referat, der indeholder meninger og begrundelser).
- Hvis en beslutning kommer til afstemning, skal det fremgå af protokollen, hvordan den enkelte har stemt
- Et hvert medlem kan kræve sit særstandpunkt indført i protokollen, hvis man er uenig i flertallets beslutning
- Protokollen skal underskrives af alle medlemmer ved slutningen af mødet.