Løgelandsvej 1 Valby
3200 Helsinge (Kort)

Orglet

Kirkens Orgel er fra 1970, bygget af orgelbyggerfirmaet Jensen og Thomsen og intoneret af den navnkundige Jacob Heinesen.

Orglet er et tidligt eksempel på et opgør mod orgelbevægelsens klangidal, der på det tidspunkt stadig var dominerende med sine mange lyse stemmer på bekostning af otte fod.
8' er betegnelsen for stemmer, der i tonehøjde ligger ligesom på klaveret. Når pibelængden halveres, stiger tonehøjden en oktav.

Principalkoret, der, som navnet antyder, udgøres af et orgels kraftigste, mest karakteristiske og vigtigste stemmer, havde før orgelbevægelsens tid (også i små orgler) mindst 8' som dybeste stemme.

Orgelbevægelsen var en reaktion mod det (var opfattelsen) degenererede, mørke og dunkle romantiske orgel. Derfor forsøgte man at vende tilbage til endnu tidligere tiders orgelbygningstraditioner (barok og renæssance). Dette medførte blandt andet en overbetoning af de lyse stemmer på bekostning af grundtonen.
Der opstod begrebet fire-fods orgler, der har 4' som dybeste principalstemme, altså hvor klanghovedvægten ligger en oktav over de spillede toner.

De seneste 40 år har betydet en gradvis tilbagevenden til nogle af romantikkens idealer, man har f.eks. erkendt betydningen af principal 8' for salmesangsledsagelsen:
Orglet skal støtte og supplere den i forvejen overtone-rige og grundtone-fattige menneskestemme - ikke konkurrere med den!

Vores orgel er også et fire-fods orgel, men trods sit ringe størrelse er det forsynet med hele to otte-fods stemmer, som tilsammen udgør en rimelig substitut for den så ønskværdige principal 8'.

Orglet er mesterligt intoneret; man kan høre (og spille) længe på det uden at blive træt.

Manualværket er facadeløst - det vil sige, at man kan se alle piber i orglet udefra.

Piberne er anbragt i rækker eller stemmer. Disse rækker står foran hinanden i samme rækkefølge som angivet nedenfor - den bageste først.

Dispositionen er som følger:Manual:
Fugara 8'Åben labialstemme er ført helt ned til C. Store oktav er bygget af træ og anbragt bag orgelhuset
Rørfljte 8'Halvlukket labialstemme. Store oktav udgøres af gedakt-piber af træ (bagest i orgelhuset)
Principal 4'Åben labialstemme, Lys, levende og kraftig
Gedakt 4'Lukket labialstemme. Indgår som overtone i svagere registreringer. Meget smuk solostemme. (kan desværre kun yderst lejlighedsvis bruges som sådan, idet vores orgel ikke giver mulighed for at akkompagnere den)
Gemshorn 2'Konisk åben labialstemme. Kan benyttes til at lyse op i såvel en svag som en kraftig registrering
Oktav 1'Åben labialstemme, principalmensur, kraftig, meget lys. Skal agere mixtur - altså give den festlige klangkrone på plenum. Kan ikke benyttes i forbindelse med salmesang
Pedal:
Subbas 16'Lukket labialstemme. Anbragt i "pedal-tårn" ved siden af orglet. Slank, ikke for kraftig. Fint fundament for både svage og kraftige registreringer

Pedalbetjente låger
Kobling: M P
Sløjfelade for manualværket og registerkancel-lade for pedalstemmen, mekanisk traktur og registratur.
Svømmerbælg i bunden af manualvindladen og selvstændig svømmerbælg til pedalet.
Omfang: C - g''' og C - f'(pedal).
Stemningen er ligesvævende.